Har du brug for hjælp?

 Indenfor Tegn og Råd:

 • Skitseringsarbejde
 • Mindre tilbygninger
 • Mindre renoveringer
 • Arkitektoniske tiltag
 • Materialevalg  
 • Hjælp til ansøgning om byggetilladelser og dispensationer

Indenfor Tømrerarbejde:

 • Mindre renoveringer
 • Mindre tilbygninger
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Gulvlægning
 • Opsætning af køkkener
 • Opsætning af lofter
 • Isoleringsopgaver m.m.